Registrace

Pokud registraci neprovedete zde, budete vyzvání k vyplnění údajů při dokončení nákupu a uživatelský účet Vám bude vytvořen automaticky.

Je nutné vyplnit všechny zvýrazněné údaje.

Tento uživatelský účet vám výrazně urychlí příští nákup a máte možnost sledovat průběh objenávky.

Jméno a heslo si prosím uschovejte.

Dokončením registrace, tj. odesláním tohoto registračního formuláře, potvrzujete, že údaje v něm uvedené jsou pravdivé a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů za následujících podmínek:

Uživatel dává tímto souhlas, aby Stanislav Žampach zpracovával jeho osobní údaje vyplněné v registračním formuláři a to výlučně za účelem realizace jeho on-line objednávek. Osobní údaje uživatele nebudou sdělovány ani zpřístupněny jiným osobám. Souhlas lze kdykoli písemně odvolat na e-mail theglass@zampach.com

Zákaznické údaje

Přihlašovací údaje
Fakturační údaje
Newsletter