OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel:
Stanislav Žampach
Pořádí 610
688 01 Uherský Brod

IČO:10093982
DIČ:CZ5611270214

Dodavatel není plátce DPH

Banka: Česká spořitelna, pobočka Uherský Brod
Č.ú.: 2965204359/0800
BIC: GIBACZPX
IBAN CODE: CZ82 0800 0000 0029 6520 4359

Atelier:
Horní Valy 610, Uherský Brod
Provozní doba: 8.00-12.00, 12.30-16.00 hod.

Dále jen „dodavatel“.

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 572 634071
Tel: +420 603 287678

Email: info@zampach.com

 

2.OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží na stránkách www.theglass.eu je katalogem dodávaného zboží. Dodavatel garantuje dostupnost uvedenou u každé položky zboží, přesto bude dostupnost zboží vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek na e-shopu. Cena za dopravu je kalkulována dle hmotnosti a přepravních rozměrů zboží, zákazník má možnost si tyto poplatky ověřit před odesláním objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Pokud bude žádat zákazník nadstandartní úpravy nebo doplňky objednaného zboží (změna pískovaného textu objednaného zboží např. u lahví na slivovici), bude cena a platební podmínky za zboží řešena individuálně po dohodě se zákazníkem.

 

3.ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

V okamžiku doručení online objednávky od objednavatele je uzavřena kupní smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem. Objednávka bude objednavateli potvrzena.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou dle termínů uvedených přímo u zboží. Uvedená doba dodání běží od závazného potvrzení objednávky. Zboží nabízené v e-shopu www.theglass.eu . je ručně vyráběno na základě poptávky zákazníka, v některých případech proto může čas potřebný k výrobě zboží dodací lhůtu prodloužit. Zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel prostřednictvím České pošty. Náklady na dopravu zboží se liší dle váhy a objemu boxu.
Ceny uvedené v objednávkovém formuláři se vztahují na váhu do 5 kg. V případě větší hmotnosti bude doprava dopočítána dle skutečné váhy.
Při objednávce nad 30.000,-Kč v rámci České republiky dopravu neúčtujeme. Mimo Českou republiku je tento limit 60.000,-Kč.
O přepravě zboží bude vždy zákazník informován prostřednictvím SMS nebo emailu.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při převzetí v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím České pošty nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Po připsání přísluné částky na účet dodoavatele, bude zboží expedováno dle uvedené dostupnosti. 

Zboží s požadavkem na úpravu dle přání zákazníka (jméno, monogram, datum, atd….), požadujeme uhradit předem na účet dodavatele. Při zásilce mimo Českou republiku vyžadujeme platbu předem na účet dodavatele.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Převzetí zboží
Je nutné prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku, je nutno zboží včetně obalu reklamovat na dodací poště do 24 hodin od doručení. Zásilka je pojištěna a Česká pošta nese odpovědnost za její poškození. Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu, která poslouží v případě reklamace k určení celkové ceny nebo její části dle poškození výrobku. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4.OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží je zákazníkovi v atelieru dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v atelieru dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v atelieru dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

5.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Garance www.theglass.eu
všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu dodáno nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě, popřípadě vráceny peníze. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození či běžné opotřebení.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je stanovena občanským zákoníkem. Jako záruční list slouží faktura nebo prodejní doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruku dále není možné uplatnit v případě, že zboží bylo použito v rozporu s obvyklým používáním tohoto zboží.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.theglass.eu , doporučujeme kontaktovat nás elektronicky, kde uvede zejména typ výrobku, jeho označení, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, ale naší snahou je takovéto případy řešit mnohem rychleji. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude-li se jednat např. o závadu způsobenou chybným užíváním zboží, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu).

 

6.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů
od převzetí zboží a to i bez udání důvodů. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Zboží upravené dle přání zákazníka (jméno, monogram, datum, atd…), není možné vrátit!

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@zampach.com
nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál
nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel zasílat emailem informace o novinkách.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit a to při další objednávce. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@zampach.com nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

8.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.theglass.eu nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.